Javni poziv za ERAZMUS+ razmjenu administrativnog osoblja

U okviru ERAZMUS+ programa – kreditna razmjena – raspisan je konkurs za razmjenu administrativnog osoblja na sljedećim univerzitetima:

Više informacija o svakom pojedinom konkursu je dostupno klikom na naziv odgovarajuće institucije.

POTREBNA DOKUMENTACIJA:
Za konkurs je potrebno dostaviti:

  1. Kopiju pasoša
  2. CV u Europass formatu (potrebno je da sadrži podatke o radnom stažu na Univerzitetu)
  3. Prijedlog Ugovora o razmjeni sa detaljnim planom rada (Prilog 1)
  4. Dokaz o poznavanju engleskog jezika ili jezika institucije prijema.

Napomena: Za pojedine institucije prijema mogu biti predviđeni dodatni uslovi u vidu dostavljanja dodatne dokumentacije ili registracije na onlajn platformu institucije.

PRIJAVA:
Svu traženu dokumentaciju potrebno je dostaviti Kancelariji za međunarodnu i međuuniverzitetsku saradnju, elektronskom poštom, na adresu: djordje.kenjalo@unibl.org

Rok za dostavljanje dokumentacije je do 08.03.2020. godine.

Administrativno osoblje se istovremeno može prijaviti za razmjenu na maksimalno dvije institucije prijema uz jasno označene preferencije.

POSTUPAK ODABIRA:

  1. Odabir kandidata se vrši u skladu sa Pravilima o radu Komisije i kriterijumima za sprovođenje postupka izbora kandidata za razmjenu odlazećih studenata i osoblja u okviru programa Erazmus+ KA107.
  2. Odobrene prijave će biti poslane partnerskom EU univerzitetu kao nominacije.
  3. EU univerzitet odlučuje o konačnom izboru kandidata.
  • /uploads/attachment/vest/9772/large_erasmus.jpg