Svi zainteresovani kandidati za upis u akademskoj 2020/2021. godini mogu se javiti na Konkurs, koji će biti objavljen u junu 2020. godine. Konkurs će biti objavljen u dnevnim novinama (Glas Srpske, Nezavisne novine ili Blic), na internet i facebook stranici Fakulteta i Univerziteta.

Troškovi studiranja: Budžet 84 KM godina; Sufinansiranje 524 KM godina, Vanredni 1584 KM godina.

Kandidati će dokumenta za upis na Fakultet bezbjednosnih nauka moći predati u studentskoj službi Fakulteta u rokovima definisanim konkursom

Kandidat prilikom prijave na konkurs prilaže sljedeće dokumente:

 • Svjedočanstva sva četiri razreda srednje škole (original),
 • Diplomu (original),
 • Rodni list (original),
 • Uvjerenje o državljanstvu ne starije od 6 mjeseci (original),
 • Dokaz o uplati naknade za polaganje prijemnog ispita (Instrukcija za uplatu),
 • Popunjen obrazac prijave za upis na Fakultet,
 • Lјekarsko uvjerenje sa mišljenjem psihologa,
 • Uvjerenje da se ne vodi krivični postupak.

Struktura prijemnog ispita:

 1. Test opšteg znanja (maksimalno 20 bodova) – Brošura sa pitanjima i odgovorima za test opšteg znanja.
 2. Test motoričkih sposobnosti (maksimalno 20 bodova) – Kriterijumi.
 3. Pismeni rad na zadanu temu (maksimalno 5 bodova).
 4. Intervju sa kandidatom (maksimalno 5 bodova).

Test opšteg znanja i test motoričkih sposobnosti su eliminacioni, pismeni rad i intervju nisu.

Kandidati na provjeru motoričkih sposobnosti treba da dođu u sportskoj opremi (šorc ili trenerka, majica, patike).

Kandidati na test opšteg znanja i pismeni rad (esej) treba da ponesu hemijsku olovku.

Pravo upisa na studije Fakulteta bezbjednosnih nauka stiče kandidat koji je na konačnoj rang – listi rangiran u okviru odobrenog broja studenata za upis.

Fakultet svake godine organizuje pripremnu nastavu za zainteresovane kandidate o čemu će zainteresovani biti blagovremeno obavješteni putem internet i fejsbuk stranice Fakulteta.

Sve dodatne informacije se mogu dobiti u studentskoj službi Fakulteta bezbjednosnih nauka, Banja Luka, Bulevar vojvode Živojina Mišića 10A, kao i putem telefona; 051/333-648, svakog radnog dana od 9.00 do 15.00 časova.