Fakultet bezbjednosnih nauka kao partner učestvuje u realizaciji međunarodnog projekta „Development of master curricula for natural disasters risk management in Western Balkan countries“ (NatRisk) u okviru Erasmus+ programa Evropske unije.

Cilj projekta je razvoj master programa na Fakultetu bezbjednosnih nauka iz oblasti Upravljanja rizicima u uslovima prirodnih katastrofa.

Detaljnije o projektu: www.natrisk.ni.ac.rs

Poslednje novostivezane za NatRisk: